NGM Bermmaaier

In de agrarische sector liggen de komende jaren veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, uitstoot en schone energie. Aan de oplossingen van deze problemen dragen we graag ons steentje bij. Daarom hebben we ene unieke methanolcel ontwikkeld. Met de duurzame technologie van Next Generation Machinery zijn wij een elektrisch aangedreven landbouwvoertuig aan het ontwikkelen die speciaal geschikt is voor bermmaai- en transportwerkzaamheden.

Specificaties:

  • 4-wiel sturing
  • 8 ton drawbar pull
  • Permanent 4-wiel aangedreven
  • Zeer efficiënte aandrijving van de wielen én de klepelmaaier
  • 8 mtr. reach met de maaiarm
  • Optimale gewichtsverdeling voor werkzaamheden met maaiarm
  • Verbeterde veiligheid door beter zicht
  • Actieradius 12+ uur
  • Elektrisch aangedreven

Verduurzamen doen we samen!

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met loonwerker J. van Bodegom & Zn BV. Met dit loonbedrijf en het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de intentie uitgesproken om gezamenlijk een pilotproject te starten voor het elektrisch maaien van bermen. HHNK heeft hier een faciliterende rol als opdrachtgever. Van Bodegom is de uitvoerende partij. NGM ontwikkelt de machine.

De haalbaarheidstoetsing van het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het MIT programma van Provincie Noord-Holland.

NGM Bermmaaier