Emissieloos bouwen op olie van zaden, mest en riet

Op het project A.C. de Graafweg (N241) hebben de provincie Noord-Holland en Boskalis Nederland verschillende duurzame initiatieven doorgevoerd. Eén van deze initiatieven is een innovatiepilot om emissieloos te bouwen op biomethanol. De biobrandstof – gemaakt van biologische oliën uit bijvoorbeeld zaden, mest en riet – wordt ingezet als extra duurzame energiebron. Wat hard nodig is voor de energietransitie.

Krachtstroomaansluitingen zijn namelijk niet altijd voorhanden op bouwplaatsen, het stroomnet raakt steeds vaker overbelast en waterstof dient onder hoge druk bewaard te worden. Allemaal uitdagingen in de transitie naar emissieloos bouwen. Met deze succesvolle innovatiepilot op de A.C. De Graafweg (N241) komen we weer een stap dichterbij emissieloos bouwen. De biomethanol kan ondermeer op kamertemperatuur in vloeibare toestand op de bouwplaats in een speciale generator worden opgeslagen, in tegenstelling tot andere niet-fossiele brandstoffen.

Hoe werkt de generator?

De generator stoot geen fossiele CO2, stikstof en fijnstof uit. Daarnaast bespaart het  brandstof door op live data-input te reageren en kan het direct materieel van stroom voorzien of als laadfaciliteit dienen. Ruud Bakker(NGM) legt uit hoe dat zit: “Door het grondwaterpeil te meten kunnen we het vermogen van de bronbemalingspompen aanpassen aan wat er écht op dat moment nodig is. Met dieselpompen is dat niet mogelijk, die draaien een vast toerental.”

De generator zet de biomethanol om in waterstof waaruit vervolgens elektriciteit wordt gegenereerd. Online kan gemonitord worden wanneer de tank leeg is. Een tankwagen kan dan de tank bijvullen. De generator kan uitkomst bieden wanneer geen krachtstroomaansluiting of andere elektriciteitsbron mogelijk is, bijvoorbeeld door overbelasting op het elektriciteitsnet. Of als complicaties optreden bij het toepassen of bewaren van waterstof.

Joost van Leeuwen (Boskalis Nederland): “Op de N241 A.C. de Graafweg was het creëren van een krachtstroomaansluiting niet mogelijk. Als gevolg hiervan werd de stroom voor de bouwkeet in eerste instantie opgewekt met een dieselaggregaat. Omdat dit in strijd is met de duurzaamheidsambities van zowel de provincie Noord-Holland als Boskalis Nederland zijn we op zoek gegaan naar alternatieven voor de energievoorziening. Zo kwamen  we in contact met een lokale startup: Next Generation Machinery (NGM). Ondanks dat gaandeweg het probleem rond de energievoorziening van de bouwkeet was opgelost, waren ondertussen de provincie en Boskalis beide wel geïnteresseerd in de biomethanolaggregaat. We wilden leren hoe deze innovatie functioneert en gezamenlijk met Van Baarsen Buisleidingen BV zagen we de bemaling als een kansrijk alternatief om de generator van NGM in te zetten.”

Gen-Set + Heftruck

Meer informatie

De pilot is tot stand gekomen in samenwerking tussen Boskalis Nederland, Van Baarsen Buisleidingen BV, Next Generation Machinery (NGM) en de provincie Noord-Holland.

Wil je meer weten over de generator op biomethanol (‘de gen-set NGM’) neem dan contact op met Next Generation Machinery 0226-428414 of info@nextgenerationmachinery.nl .