Fieldlab-waterstof

EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri officieel van start

Het EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri is officieel van start. Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition realiseren met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Fieldlab Waterstof in Agri moet dé praktijkomgeving zijn waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan waterstoftoepassingen en -infrastructuur.

Voor de feestelijke start van het Fieldlab Waterstof in Agri op donderdag 6 juli werd gebruik gemaakt van de gastvrijheid van Rainbow Colors in Andijk, een van de deelnemers en fieldlablocaties in het EFRO-project. Tijdens een informatief programma gingen we in op de totstandkoming en het doel van het project. Kansen en uitdagingen van waterstof in de agrarische sector werden besproken en agrarische ondernemers gingen met elkaar in gesprek over hun plannen met waterstof.

Onder toeziend oog van Koen Delanghe (programmamanager voor de lidstaat Nederland vanuit de Europese Commissie) kondigden Ilse Zaal (gedeputeerde economie en landbouw van provincie Noord-Holland) en Ruud van Raak (directeur Kansen voor West) gezamenlijk het officiële startmoment aan. Zij wensten Wouter Veefkind (manager Fieldlab Waterstof in Agri, veel succes met dit project. Een project dat, vanwege de brede samenwerking, aanpak en impact, is aangewezen als project van strategisch belang.

Toekomstbestendige agribusiness

Het Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een fysieke hotspot voor waterstofinnovatie. Bedrijven en organisaties die aansluiten kunnen hier experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven opgenomen kan worden. Daarnaast kunnen ze diverse onderzoeken doen naar de wijze en mogelijkheden van de inzet van waterstof binnen verschillende toepassingen in de agrarische sector en de impact van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving. Ook wordt er onderwijs ontwikkeld voor technici en overig personeel en kan men plannen ontwikkelen over hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord en daarbuiten.

Het Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een belangrijk instrument voor het toekomstbestendig maken van de agribusiness. Door toepassing van waterstof in de bedrijfssituatie kan de sector sneller en beter voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord.

 

Next Generation Machinery

Binnen het fieldlab gaat NGM onderzoeken hoe methanol brandstofcel technologie succesvol kan worden ingezet op het boerenerf. Er wordt onderzocht of de brandstofceltechnologie kan worden toegepast in een voertuig. Tevens wordt de NGM gen-set doorontwikkeld zodat deze een hoger vermogen kan leveren met een beter kostenmodel.

Fieldlab-waterstof