Twin Track operationeel bij KNRM Blaricum

Twin Track bijna gereed

Na een half jaar hard werken is de engineering en bouw van de Twin Track zo goed als gereed. De Twin Track wordt onderworpen aan een uitgebreid testprogramma, functioneel worden de funcionaliteiten zoals rijden en lieren nauwkeurig afgesteld. Ook worden de rendementen in het systeem nagemeten om te zorgen dat het voertuig efficiënt met de energie omgaat. Op korte termijn zal de fabrieksafname plaatsvinden door de KNRM waarna het voertuig naar reddingstation Blaricum getransporteerd kan worden.

Open dagen BEJO

Fieldlab-waterstof

EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri officieel van start

Het EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri is officieel van start. Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition realiseren met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector. Het Fieldlab Waterstof in Agri moet dé praktijkomgeving zijn waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan waterstoftoepassingen en -infrastructuur.

Voor de feestelijke start van het Fieldlab Waterstof in Agri op donderdag 6 juli werd gebruik gemaakt van de gastvrijheid van Rainbow Colors in Andijk, een van de deelnemers en fieldlablocaties in het EFRO-project. Tijdens een informatief programma gingen we in op de totstandkoming en het doel van het project. Kansen en uitdagingen van waterstof in de agrarische sector werden besproken en agrarische ondernemers gingen met elkaar in gesprek over hun plannen met waterstof.

Onder toeziend oog van Koen Delanghe (programmamanager voor de lidstaat Nederland vanuit de Europese Commissie) kondigden Ilse Zaal (gedeputeerde economie en landbouw van provincie Noord-Holland) en Ruud van Raak (directeur Kansen voor West) gezamenlijk het officiële startmoment aan. Zij wensten Wouter Veefkind (manager Fieldlab Waterstof in Agri, veel succes met dit project. Een project dat, vanwege de brede samenwerking, aanpak en impact, is aangewezen als project van strategisch belang.

Toekomstbestendige agribusiness

Het Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een fysieke hotspot voor waterstofinnovatie. Bedrijven en organisaties die aansluiten kunnen hier experimenteren met waterstoftoepassingen in zware machines en onderzoek doen hoe deze toepassingen in de bedrijfsvoering in agrarische bedrijven opgenomen kan worden. Daarnaast kunnen ze diverse onderzoeken doen naar de wijze en mogelijkheden van de inzet van waterstof binnen verschillende toepassingen in de agrarische sector en de impact van deze toepassingen op milieu, natuur en samenleving. Ook wordt er onderwijs ontwikkeld voor technici en overig personeel en kan men plannen ontwikkelen over hoe deze toepassingen opgeschaald kunnen worden voor toepassing in regio Noord-Holland Noord en daarbuiten.

Het Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een belangrijk instrument voor het toekomstbestendig maken van de agribusiness. Door toepassing van waterstof in de bedrijfssituatie kan de sector sneller en beter voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord.

 

Next Generation Machinery

Binnen het fieldlab gaat NGM onderzoeken hoe methanol brandstofcel technologie succesvol kan worden ingezet op het boerenerf. Er wordt onderzocht of de brandstofceltechnologie kan worden toegepast in een voertuig. Tevens wordt de NGM gen-set doorontwikkeld zodat deze een hoger vermogen kan leveren met een beter kostenmodel.

Fieldlab-waterstof

NGM krijgt opdracht van KNRM voor Twin Track

Op 28 juni heeft NGM de opdracht gekregen van de KNRM om voor reddingstation Blaricum een nieuwe zelfaangedreven bootwagen te ontwikkelen. Dit voertuig krijgt een elektrische aandrijving die middels hydrauliek de rupsen aandrijven. Dit nieuwe voertuig wordt speciaal gebouwd voor de laagwater condities waar het reddingstation regelmatig mee te maken heeft, dit maakt het lanceren van de reddingboot extra uitdagend. Wij bedanken de KNRM voor deze mooie opdracht, de planning is dat het voertuig eind 2023 gereed is.

 

Dag van de bouw 2023

In opdracht van Boskalis levert NGM de stroomvoorziening op de ‘dag van de bouw’ presentatielocatie in Opmeer. Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijk voor Boskalis, tijdens dit evenement kan de technologie ook gedemonstreerd worden aan omwonenden en andere geïntereseerden. In de brandende zon leverden we stroom voor catering, de wc-wagen en het luchtkasteel voor de kinderen.

 

NGM op De Groene Koers

Nieuwsartikel over NGM op De Groene Koers

Elektrische machine zijn efficiënter aan te drijven wanneer ze zelf waterstof kunnen omzetten en er geen aggregaat nodig is.

Nieuwsartikel over NGM op IDEA

Elektrische auto’s, motoren en scooters zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Groene zware machines zijn er echter nauwelijks.

Datalog stroomverbruik Boskalis

Stroomaansluitingen op de bouwplaats zijn soms lastig om te verkrijgen, dit ondervond Boskaslis op het project de herinrichting van de N241. Een 10-tal keten, een laadpaal en verlichting op locatie kon in het begin van deze klus niet van het vaste net gevoedt worden. Een dieselaggregaat werd ingezet als alternatieve stroomvoorziening echter zijn deze emissies niet gewenst.

Om inzichtelijk te krijgen hoeveel vermogen de duurzame alternatieven zouden moeten leveren heeft NGM van het stroomverbruik een datalog gemaakt. Over een periode van een week is alle verbruikte stroom inzichtelijk gemaakt. Ook is er getest wat de grote stroomverbruikers zijn op een ketenpark, aan de hand van de bevindingen heeft NGM een adviesrapport geschreven met daarin voorstellen om het stroomverbruik met meer dan 50% te reduceren.

Wilt u ook uw stroomverbruik inzichtelijk hebben én op een slimme manier stroom besparen, neem dan contact met ons op.